Viden og inspiration

Jeg læser en del – alene af den grund, at jeg er underviser for studerende i markedsføring på Erhvervsakademiet og derfor følger med i den nyeste teori indenfor mit felt. Men jeg læser også, fordi jeg er nysgerrig på, hvad andre har erfaret i deres arbejde, indenfor det fagområde, jeg kalder mit. Jeg har lagt en liste ind her med bøger, som er aktuelle i forhold til startegi og kundefokus, men også organisation. Endvidere har jeg listet de blogs, jeg jævnligt læser, fordi jeg synes, de har et højt niveau.

Bøger

Bogen er skrevet af Rasmus Houlind og omhandler omnichannel marketing. Den beskriver, hvordan vi er gået fra single channel marketing (alså at vi markedsfører vores brand/produkter/virksomhed på en eller ganske få platforme), over multichannel marketing (at vi markedsfører vores brand/produkter/virksomhed på flere platforme online og offline, men uden indbyrdes sammenhæng) til omnichannel marketing, hvor kunden får én sammenhængende oplevelse, uanset hvilket mix af platforme han/hun vælger at interagere med vores virksomhed på.

Bogen foreslår 6 forskellige parametre, man kan måle sin egen performance på og evt. benchmarke mod konkurrenterne, med henblik på at klarlægge, hvor man kan blive bedre. Læs mere her

Lars Kolind er forfatter til bogen, som jeg er meget begejstret for og som omhandler en helt anden måde at lede sin virksomhed på. Han mener meget enkelt, at man skal stoppe kontroltyranniet og lade medarbejderne lede selv. I stedet for at kontrollere skal man meget tydeligt fortælle medarbejderne om visionen og inspirere, motivere og støtte dem i at bidrage med det, de kan i relation dertil. Han siger, at man opnår klart bedre resultater, fordi medarbejderne er langt mere motiverede og engagerede i processen, når de bliver bedt om at tage et ansvar og føler, at de reelt har et ansvar. Læs mere om bogen her

En vanvittig interessant bog om mennesker og organisationer. Bogen tager udgangspunkt i det forfatteren (Natasha Friis Saxberg) kalder det digitale landskab og hun beskriver dygtigt den betydning, Internettet har haft for os, siden vi mødte den fremtid, der betød ubegrænset adgang til information – og andre mennesker – i en virtuel verden. Dernæst beskriver hun mennesket, som det sociale væsen og hvilke muligheder sociale medier har givet os i relation til at dække de behov. Endelig beskriver hun dygtigt den sociale og digitale transformation, som virksomheder og organisationer nødvendigvis må gennemgå for at tilpasse sig den nye virkelighed. Læs mere om Homodigitalis

Peter Svarre kalder i denne bog udfordringen fra de sociale medier for så virkelig og akut, at man kan kalde den en perfekt storm. Altså en storm, der blæser med en sådan styrke i forretningsverdenen, at kun de bedste kaptajner formår at komme helskindede ud på den anden side af stormens vinde. Problemet er, ifølge Peter Svarre, at i stedet for at lægge en strategi har de fleste virksomheder kastet sig forvildet over populære og tilgængelige teknologier og ikke givet sig tid til at forstå, at anvendelsen af sociale medier griber dybt ned i forretning, kommunikation og organisation. Bogen anviser redskaber, som man kan bruge til den helt rette strategi, som hjælper virksomheden helt ind i stormens øje, hvor der som bekendt er helt stille og hvor virksomheden kan sejle stille og roligt afsted.

Peter Svarre har selv lagt op til digital dialog på det website, han har oprettet til bogen.

Steve jobs manden bag apple

En af de mest innovative mennesker fra vor tid er formentlig Steve Jobs. I den biografi, som han selv har indvilget i, af Walter Isaacson, får man indblik i hans måde at tænke og arbejde på. Han var nok ikke altid lige sympatisk at arbejde sammen med, men han havde en grundlæggende tro på, at hans vision for fremtidens anvendelse af computere kunne være med til at ændre verden. Det er der ikke mange, der i dag er uenige i. Man skal ikke læse bogen for at få kendskab til modeller, hvormed man kan angribe den innovative proces i sin virksomhed. Den er langt mere en holistisk beskrivelse af den mand, som har ændret vores dagligdag mest. Læs en anmeldelse her

Blogs