Baggrund for Bloggen

Baggrunden for bloggen er, at jeg ønsker at skabe dialog om det fagområde, jeg kalder mit. Jeg skriver om min tilgang til forretningsudvikling, innovation, kunder og markedsposition og jeg håber, at andre vil kommentere og udfordre. Så vi alle kan blive dygtigere – fordi jeg tror på, at hvis vi vil opnå noget nyt, så må vi gøre noget anderledes. Ikke sådan at forstå, at vi konstant skal skifte kurs. Men verden er omskiftelig og den tilstand må vi tilpasse os.

Formålet med en virksomheds eksistens

I lang tid har man som virksomhedsledelse fokuseret på, at formålet med en virksomhed er, at den skal tjene penge til ejerne. Nogle har også sagt “jeg ved godt, at jeg ikke kan sige det højt, men formålet med vores eksistens er, at vi tjener penge, for ellers er vi her ikke i morgen”. Og i lang tid – altså før jeg blev selvstændig – måtte jeg jo give dem ret, for hvis vi ikke tjener penge, så kan vi ikke eksistere.

Formål/resultat?

Men betyder det så, at formål og resultat er det samme? Det gør det ikke! Formålet med, at en virksomhed eksisterer er ikke, at den skal tjene penge, men det skulle gerne være resultatet. For vi skal jo leve og betale vores regninger. Og derfor skulle resultatet også helst være, at vi tjener mange penge. Men hvad er så formålet?

Formålet med virksomheden er det, den er sat i verden for udrette, ændre eller gøre bedre. Og det lyder ophøjet og selvhøjtideligt, men det er det ikke. Det er forskellen i perspektivet for den innovation, virksomheden kan bedrive og den relation til kunderne, den kan opnå. Og det betyder alt for virksomhedens indtjening.

Hvad kan du forvente på Bloggen?

På bloggen deler jeg derfor historier fra det virkelige liv

  • om virksomheder, der arbejder med deres formål og hvad outcome er af det
  • om ledelsesudfordringer ved implementering af formål
  • ved menneskelige gevinster af at arbejde efter et overordnet formål
  • om innovationer, der er resultater af arbejde ud fra et formål

Alt sammen med henblik på at hjælpe virksomheder med at konkretisere deres formål og implementere det i hele virksomheden.

Hvad siger erfaringen?

Min erfaring tæller indtil videre iværksættervirksomheder og her er det tydeligt, at indehaverne har startet virksomhederne som reaktion på deres oplevelser i etablerede virksomheder. De har et tydeligt formål om at ændre noget i verden. De vil ikke “bare” tjene penge, de vil gøre en forskel.

Indtil videre har vi set de store kendte eksempler som Apple og Tesla, men også på vores hjemlige breddegrader kan vi mønstre eksempler. Tænk på, hvad Dinero gør og har gjort for revisorerne! Fælles for eksemplerne er, at de leverer noget nyt og med en bedre kundeoplevelse.

Det betyder konkret, at innovation og kunderelation bliver centrale for de virksomheder, der har en eksistensberettigelse i fremtiden og det kræver en anden tilgang til forretningsudvikling, end det vi har bedrevet tidligere. Det kræver et formål, som medarbejderne køber ind på.

Dialog

Sparring på formålet med din virksomhed?

Gå til Bloggen nu